25.7.2018 / Gösterim Sayısı : 277

Kanatlı İşletmelerinin Dikkatine

Ulusal Salmonella Kontrol Programı 15.02.2018 tarihinde Bakanlığımız web sitesinde yayınlanmıştır.

Bu programın yayımı tarihinden itibaren 6 ay içinde kanatlı işletmelerinin kendi yapılarına uygun olarak kontrol programlarını hazırlayıp onay için Bakanlığa sunmaları gerekmektedir.

15.08.2018 tarihinden itibaren Ulusal Salmonella Kontrol Programı yürürlüğe gireceğinden önümüzdeki süreçte herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için Kanatlı İşletmelerinin kontrol programlarını hazırlayıp ivedilikle onay için Bakanlığa göndermesi gerekmektedir.

İşletmelerin Salmonella Kontrol Programlarında Bulunması Gereken Konu Başlıkları:

 • USKP yayımlamasından sonraki 6 ay içinde işletmeler kendi işletme yapılarına uygun kontrol programlarını oluşturup onay için Bakanlığa sunar.
 • İşletmelerin sunduğu program Yönetmelikte belirtilmiş olan şartlara ve ulusal kontrol programının amaçlarına uygun olması durumunda Bakanlıkça onaylanır
 • Bakanlık kontrol programı onaylanmış işletmelerin güncel listesini tutar.
 • İşletmeci kontrol programını doğrudan Genel Müdürlüğe resmi evrak olarak gönderir.

  Bu kapsamda işletmenin Salmonella Kontrol Programında;
 • İşletmede kontrol programından sorumlu kişiye ilişkin bilgiler
 • İşletmenin faaliyet alanı-üretim modeline ilişkin bilgiler
 • İşletmenin kapasitesi-mevcut hayvan sayısı ve yaşına ilişkin bilgiler
 • Örnekleme modeline ilişkin tablo
 • Örnek almadan sorumlu işletme veteriner hekimin veya anlaşmalı veteriner hekimin iletişim bilgileri
 • İşletmeye giriş yapan kanatlıların (civciv-yarka vs.) geldiği işletme bilgisi (damızlık-kuluçka veya kümes)
 • Hayvanlara yedirilen yemin üretildiği ve geldiği işletmeye ilişkin bilgi
 • İşletmede uygulanan biyogüvenlik tedbirleri
 • İşletme tarafından belirlenen kontrol ve kritik kontrol noktaları ve belirlenen düzeltici faaliyetler
 • İşletmede uygulanacak numune alma prosedürü
 • İşletmenin çalıştığı veteriner teşhis ve analiz laboratuvarına ilişkin bilgi***
 • İşletmede Salmonella enteritidis veya Salmonella typhimurium tespit edilmesi durumunda alınacak tedbirler
 • Temizlik ve dezenfeksiyon prosedürü
 • İşletmede gübre yönetimi konuları mutlaka bulunmalıdır.

  ***USKP gereği USKP'ye katılmak için yetkilendirilecek laboratuvarlar;  Bakanlık tarafından veteriner teşhis ve analiz laboratuvarı olarak ruhsatlı ve kalite güvence sistemlerini TS EN ISO 17025 standartlarına göre düzenleyen laboratuvarlardır.

  Akreditasyon süreci başlayan ancak henüz tamamlanmayan Bakanlıktan ruhsatlı veteriner teşhis ve analiz laboratuvarları; TS EN ISO 17025 kalite parametreleri yönünden Bakanlık tarafından görevlendirilen enstitü personelleri tarafından incelenmek, Ulusal Salmonella Referans Laboratuvarı tarafından gereken tüm eğitim ve yeterlilik testlerine katılmak ve akreditasyon sürecini 16 Haziran 2019 tarihine kadar tamamlamak koşuluyla Ulusal Salmonella Kontrol Programına dahil edileceklerdir.

  Bu nedenle ilgili laboratuvar bilgilerinin (isim, adres, telefon, laboratuvar sorumlusu adı ve iletişim bilgileri) mutlaka işletme Salmonella Kontrol Programında bulunması gerekmektedir.
''