26.10.2018 / Gösterim Sayısı : 109

İlimizde Yeni Bir Mera Islah ve Amenajman Projesi Uygulamaya Geçiyor

Meralardaki vejetasyon, toprak ve diğer kaynakların korunması ve geliştirilmesini sağlayarak meralardaki ot verimi ile tarla arazileri içindeki yem bitkileri ekim alanı ve üretimini artırmak suretiyle köydeki hayvanların kaliteli kaba yem açığını gidermek ve devamlılık arz eden maksimum hayvansal ürünler elde etmek amacıyla mera ıslah ve amenajman projeleri uygulanmaktadır.

Bu kapsamda İl Müdürlüğümüz Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğünce İlimiz Şarkikaraağaç İlçesi Armutlu Köyüne mera ıslah ve amenajman projesi hazırlanmış ve Bakanlığımıza sunulmuştur. Söz konusu mera ıslah projesi bakanlığımız tarafından uygun bulunmuş ve uygulanması İl Müdürlüğümüze bildirilmiştir.

İlimiz Şarkikaraağaç İlçesi Armutlu Köyünde 2018-2022 yılları arasında 5 mera parselinde toplam 1.535,105 dekarlık alanda uygulanacak olan Mera Islah ve Amenajman Projesinin proje maliyeti 1.193.310,00 TL'dir.

Armutlu Köyü Mera Islah Projesi 5 yıllık bir proje olup; Proje kapsamında 1.198,199 dekarlık alanda mera ıslah çalışması, 336,906 dekarlık alanda ise yapay mera tesisi yapılacaktır.

Tabi Mera alanlarında gübreleme çalışması, tabi meranın 3 eşit parçaya bölünerek münavebeli otlatma, gölgelik, içme suyu tesisi (sıvat) yapımı, hem ihata hem de drenaj çalışması yapılacaktır.

Yapay mera tesis edilecek 2 mera parselinde ön bitki olarak ilk iki yıl arpa, üçüncü yıl mera bitkileri ekimi yapılacaktır. Bu alanda gübreleme, gölgelik, içme suyu tesisi (sıvat) yapımı, hem ihata hem de drenaj çalışması da yapılacaktır.

Bakanlığımız tarafından İl Müdürlüğümüze projenin ilk etabı için 234.000,00 TL ödenek aktarılmış olup, bu ödenekle kasım ayında yapılacak olan ekim ve gübreleme işlemleri için suni meralara arpa tohumu, gübre ve akaryakıt ile tabi meralara da gübre ve akaryakıt alımı yapılacaktır.

''