12.7.2018 / Gösterim Sayısı : 179

Göletlerimizde Balıklandırma Çalışmalarımız Devam Ediyor

#Göletlerimizde Balıklandırma Çalışmalarımız Devam Ediyor

Bakanlığımızca yürütülmekte olan balıklandırma programı kapsamında; balıklandırılmasına veya balık takviyesine ihtiyaç duyulan, ilimiz sınırları dahilindeki su kaynaklarına, bu yıl toplam 60 000 adet sazan balığı ( Cyprinus carpio ) yavrusu bırakılmıştır.

Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Kepez Biriminden temin edilen balıkların bırakıldığı göletler ve balık miktarı; Gönen ilçe sınırları dahilindeki Kavak Göletine 15 000, Çatak Göletine 15 000, Uzundere Göletine 15 000 adet, Eğirdir İlçe sınırları dahilinde yer alan Yukarıgökdere Göletine 10 000, Bademli Göletine 5 000 adet tir. Henüz büyüme aşamasın da olan bu balıkların, bırakıldığı gölet ile birlikte yöremiz iklim şartlarında en erken 3. yılın sonunda sportif avcılığa uygun hale gelebileceği düşünülmektedir.

Balıklandırma programında amaç yöre halkının beslenme, özellikle protein ihtiyacı karşılanırken aynı zamanda sportif avcılıkla güzel vakit geçirmesini sağlamaktır.  Tüm bunların yanısıra turizme de olumlu etkilerinin olduğu aşikârdır. 

Bu açıdan değerlendirildiğinde gelecek nesillere bırakılacak en değerli miras olan su kaynaklarının ve su ürünleri üretiminin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için balıklara kesinlikle en az bir kez üreme imkânı tanınması çok büyük önem arz etmektedir.

Bununla birlikte avcılıkla ilgili av aracı, balık boyu, av zamanı vb. konularında Müdürlüğümüzden bizzat ya da web sayfamızdan bilgi edinilebilir.

''