3.10.2018 / Gösterim Sayısı : 141

Okul Kantin ve Yemekhaneleri Denetimlerimiz Devam Ediyor

#Okul Kantin ve Yemekhaneleri Denetimlerimiz Devam Ediyor

Yeni eğitim ve öğretim sezonunun başlaması nedeni ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulların kantin ve yemekhane denetimlerimiz devam etmektedir.

Öğrencilerimizin sağlıklı beslenebilmeleri açısından okul kantinleri ve yemekhanelerinin sağlıklı ve güvenilir gıda arzını sağlayabilmek için bu işletmelerin denetimleri ve kontrolleri kurumumuzun önceliği haline gelmiştir.  

Bir ülkenin sosyal ve ekonomik yönden beklenen uygarlık seviyesine ulaşabilmesi ancak bedensel ve zihinsel yönden güçlü, sağlıklı ve yetenekli bireylerin varlığına bağlıdır. Bu bireylerin yetişmesi için çocukluktan itibaren sağlıklı ve dengeli beslenmenin çok büyük önemi vardır. Gıda güvenilirliği ve beslenme konularında birincil üretimden son tüketiciye kadar olan gıda zincirinin tüm aşamalarında eğitimin arttırılması, tüketicilerin bilinçlendirilmesi sağlanmalıdır. Tüm zinciri içine alan bir yaklaşımla gıda üretimi gerçekleştirilmeli, toplum sağlığının en iyi şekilde korunması için zincirdeki her bir bağlantının bir diğerinden güçlü olması gerekmektedir. Ancak bu şekilde sağlıklı bireylerin yetişmesi mümkün olacaktır.  

Okul yemekhaneleri ve kantinlerinde sunulan gıdaların hazırlanma ve servis koşulları, gıda güvenirliliği ve çocuklarımızın sağlıklı beslenmesi açısından çok önemlidir. Gıdanın hazırlanmasından servis edilmesi aşamasına kadar gerekli olan asgari, teknik ve hijyenik koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir.

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumları bünyesinde faaliyet gösteren yemekhane, kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinin özel hijyen şartla­rına, gıda güvenilirliğine ve resmî kontrolüne ilişkin kuralları belirlemek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönet­meliği" yayınlanmıştır. Söz konusu yönetmelikte, çocukların daha hijyenik koşullarda güvenilir gıdaya ulaşması için, okul kantinlerinde uyulması gereken temel kurallar yer almaktadır. Bu kuralların işletme yetkilileri tarafından kolay anlaşılabilir ve uygulanabilir olmasını sağlamak amacı ile "Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kılavuzu" basılmıştır. Sağlıklı ve güvenilir gıda tüketimi için bahsedilen yönetmelik gerekliliklerinin sağlanması gerekir.

Okul idarecileri ve hatta velilerin de sık sık okul kantini ve yemekhanelerinde gözlemde bulunmaları ve karşılaştıkları olumsuzlukları Alo Gıda 174 aracılığı ile kurumumuza bildirmeleri gıda güvenliği zincirini daha etkili hale getirecektir. Çünkü en iyi denetçi tüketicidir.

Çocuklarımızın daha sağlıklı beslenebilmeleri için, İl Müdürlüğümüz tarafından etkin kontrollerimiz devam etmektedir.

''