Tarımsal Veriler

Isparta İli Arazi Durumu

 

ISPARTA İLİ ARAZİ DURUMU   - 2017 -​ ​ ​
ARAZİNİN CİNSİ  MİKTARI (HA)%
Tarım Arazisi  251.28228,13
Orman Arazisi  386.04742,4
Çayır Mera Arazisi  17.8272,7
Su Yüzeyi (göl,gölet baraj)  70.1567,9
Diğer Arazisi  167.99518,8
TOPLAM  893.307100

 

TARIM ALANLARININ DAĞILIMI    - 2017 -​ ​ ​
 ÜRÜN CİNSİEK.MİKTARI (HA) %  
Tarla Bitkileri123.284,6049,06  
Nadas26.335,5010,48  
Sebzelikler5.861,302,33  
Meyvelikler41.335,8016,44  
Örtüaltı (Süs Bitkileri)63,30,02  
Örtüaltı (Sebze)395,30,18  
Kullanılmayan Alan54.006,2021,49  
T O P L A M251.282100  
 

İlimizde Üretilen Önemli Ürünler

 

İlimizde üretilen önemli ürünlerden bazıları şunlardır;

 

ElmaYağ Gülü Kiraz Kayısı
Üretilen Alan (dekar)231.508Üretilen Alan (dekar)26.155Üretilen Alan (dekar) 55.330Üretilen Alan (dekar) 23.763
Üretim Miktarı (ton)617.375Üretim Miktarı (ton)10.900Üretim Miktarı (ton)33.353Üretim Miktarı (ton)12.567

 

LavantaKekik  ​ ​                                   
Üretilen Alan    (dekar)3.565Üretilen Alan        (dekar)25
Üretim Miktar    (ton)511Üretim Miktar        (ton)4

*2017 TUİK verileri  baz alınmıştır.

 

 

Örtüaltı Alanları

 

ÖRTÜALTI (SEBZE) ALANLARI (dekar) ​                      2017 -
 
Konu 
Toplam Alan (Da)3.953
Cam Sera (Da)129
Plastik Sera (Da)3.824
Yüksek Tünel (Da)20
Alçak Tünel (Da)0
Toplam Üretim (Ton)45.766

 

ÖRTÜALTI (SÜS BİTKİLERİ) ALANLARI (dekar) ​     - 2017 -
 
Konu
Üretim Alanı (da)633
Dal (x1000Adet)69.630,000
  
Toplam Sera Alanı (da)2017
4.586

 

 

Hayvansal Durum

 

HAYVAN VARLIĞI

2017

GRUBUHAYVAN TÜRÜH.SAYISI (Adet)SÜT (Ton)ET (Ton)

 

 

BÜYÜKBAŞ HAYVANLAR        ​ ​ ​ ​

Sığır (yerli)20.4249.708

​ ​ ​ ​

 

5.743,68

Sığır (melez)26.71625.393,58
Sığır (kültür)86.265134.726,88
Manda249108
TOPLAM133.654170.225,5225.743,68

 

 KÜÇÜKBAŞ HAYVANLAR      ​ ​ ​

Koyun (merinos)104918,25

 

 

46,37

  
Koyun (yerli)227.9219.143,127
Keçi (kıl)189.6838.781,69
TOPLAM418.65317.943,06746,37

 

 

KÜMES HAYVANLARI        ​ ​ ​ ​

Yumurta Tavuğu369.948                 
Hindi17.339
Ördek3.747
Kaz1.912
TOPLAM392.946

 

TEK TIRNAKLILAR        ​ ​ ​

At567
Katır222
Eşek1.846
TOPLAM2.635

 

 

ARICILIK         ​ ​ ​

   BAL ÜRETİMİ (ton)BALMUMU (ton)
Eski tip kovan470

 

264 ​

 

12​

Yeni tip kovan28.792
TOPLAM29.262264 12 ​

 

Su Ürünleri

Dünyada İl Sınırları İçinde;

En fazla Göl ve Gölet Bulunan İl Isparta

* 550 tekne ve 630 balıkçı ile avcılık yapılmaktadır.

* Gümüşi Havuz Balığı üretiminde Türkiye 2.si.

* 85 Alabalık tesisinde 5 bin ton üretim kapasitesi. 

* Su Ürünleri Kooperatif Sayısı: 13 adet. 

 

Avlak Sahalarından Elde Edilen Ürün Miktarları

 

  • Sudak: 25.720 kg/yıl
  • Sazan:   2.899 kg/yıl
  • Salyangoz: 226.930 kg/yıl
  • Kerevit: 259.745 kg/yıl
  • Havuz Balığı: 244.266 kg/yıl

 

Alabalık Üretim Tesisleri

  • Alabalık Üretim Tesisi: 85 adet
  • Alabalık Üretimi Kapasitesi: 4.930 ton/yıl
  • Alabalık Üretimi ( 2017 yılı ): 2.487 kg

SU ÜRÜNLERİ İHRACAT MİKTARI

  • Su Ürünleri İhracatı: 1.209 ton/yıl
''