Mezbaha Kontrol

Kesilen Hayvan ve Et Miktarları

Kesilen Hayvan ve Et Miktarları

            KÜÇÜKBAŞADET (Baş)ET (Kg.)
Koyun2474.943
Kuzu  3.63862.262
Tavşan----
Kıl Keçisi1283.031
Oğlak 1632.709
KÜÇÜK BAŞ TOPLAM4.17672.945
BÜYÜKBAŞADET (Baş)ET (Kg.)
Sığır21.5535.953.667
Manda
Deve
BÜYÜKBAŞ TOPLAM21.5535.953.667
GENEL TOPLAM25.7296.026.612

Mezbahalar ve Mezbaha Kontrol Faaliyetleri

Mezbahalar:

İlimizde; 2 adet Entegre, 1 adet 1. sınıf, 7 adet 3.Sınıf olmak üzere 10 adet Ruhsatlı Mezbaha bulunmaktadır. 

Mezbaha Kontrol Faaliyetleri:

         -Mezbaha ve kesim yerleri kontrolü : 26     

-Eneme yapılan hayvan sayısı 

''